четвъртък, 23 юни 2016 г.

Нова книга продукт на транснационално сътрудничество

През месец юни в издателство „Дилок“ излезе от печат книгата "Управление на бизнес комуникацията", която е плод на сътрудничеството ми с колегата от Университета в Ниш - проф. д-р Ванче Бойков.
След цяла поредица от съвместни студии, статии и доклади на конференции в България Сърбия и Турция, дойде време да направим и книга.

„Управление на бизнес комуникациите“ е учебно помагало предназначено за студенти, които изучават бизнес-комуникацията. 

Представени са основните характеристики на комуникацията и видовете комуникация. 

Изведени са спецификите на бизнес-комуникацията в нашето съвремие. 

Детайлно е разработена устната и писмена бизнес комуникация в теоретичен план и са предложени препоръки и практически насоки за приложение на знанията и формиране на умения и компетентности за реализиране на ефективна бизнес комуникация.

Няма коментари: