четвъртък, 23 юни 2016 г.

Втора работна среща по проекта по адрагогика


Втората ми командировка по проекта по програма Erasmus+ 2015-1-LT01-KA2014-013460 „Andragogy: virtual learning environment for librarians“ беше до Вилнюс в периода 12-15. 06. 2016г.  
За по-малко от шест месеца за втори път съм в този красив литовски град. Видях го през зимата - потънал в сняг и със смразяващ студ, а сега слънчев и приятно топъл.
В първия ден от работата участниците в срещата бяха поздравени от директора на Регионалната обществена библиотека „Адам Мицкевич“ във Вилнюс, която е водещата организация по проекта.
В първата сесия всяка от шестте партниращи организации представи напредъка в работата по дейностите по проекта. Във втората сесия беше представен и дискутиран комуникационния план, а в третата – бюджета.
Последва обиколка на  Регионалната обществена библиотека „Адам Мицкевич“, в хода на която бяхме запознати с отделите и специфичните образователни дейности с деца и възрастни, които те реализират. 
В първата сесия в следобедните часове беше представена платформата за дистанционно обучение.В последвалите три сесии бяха презентирани и обсъдени предложените от екипите от ключови експерти от  трите страни – Литва, Латвия и България структури на четирите обучителни модула. Аз представих българското предложение за тематично съдържание на модулите и нашата идея към всеки текст да има мултимедийна презентация. В допълнение  показах откъс от една такава.В последната сесия започна обсъждането на общия продукт – английска версия на курса.Във втория ден основното внимание  беше насочено към синхронизиране  на позициите за конструирането на английската версия на продукта. Като резултат на ползотворната и оживена дискусия се създаде общият модел на обучителния курс и бяха разпределени задачите и уточнени сроковете на изпълнение.
 В края на срещата беше обсъдена третата среща, която ще се проведе през 2017г.  в България и логистиката на апробирането на работата с модулите чрез платформата за дистанционно обучение  с библиотекари от трите държави.Няма коментари: