събота, 20 август 2016 г.

Обучение на педагогическия персонал на ЧОУ „МЕЧТАТЕЛИ“, град Варна

На 16 и 17.08.2016 година в град Варна поведох обучение на педагогическия персонал на  ЧОУ„МЕЧТАТЕЛИ на тема „ПРОЕКТНО-БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ”. 
На базата на теоретичните постановки и обосновки имахме възможност да споделяме мнения и впечатления от реализирани проекти дейности и да поработим практически върху формиране на умения за работа в екип за целите на проектно-базираното обучение

Няма коментари: