вторник, 13 февруари 2018 г.

Международната научна конференция „Педагогическата комуникация: настояще и бъдеще

 Конференцията беше открита от Деница Сачева - заместник-министър в Министерството на образованието и науката.
Приветствия към участниците поднесоха председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н.  Янка Такева и директорът на Националния дворец на децата - Татяна Досева.
    В изказванията си те подчертаха новостите и положителните страни на събитието, а именно: сътрудничество между компании, ангажирани с обучение на педагогически кадри, сдружения, образователни институции, университети и училища.
     В конференцията участваха като ключови лектори изявени учени от различни държави: Германия, Гърция, Сърбия, България. Това са проф. д-р Юлиана Рот, преподавател по интеркултурна кому­никация в университета „Лудвиг Максимилиан“ в Мюнхен, Герма­ния; проф. Ванче Бойков от Университета в Ниш, Сърбия; д-р Фотини Еглезу, преподавател в Hellenic Open University, президент на Института за изследвания на реториката и комуникациите в Гърция; проф. дфн Иванка Мавродиева от Софийския университет.
     Имаше преподаватели и докторанти от няколко български университета: СУ „Св. Климент Охридски“, Европейски политехнически университет, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, УниБИТ, Тракийски университет – Стара Загора, Пловдивския университет "Паисий Хиландарски".
   Основната част от участниците бяха директори, учители, педагогически съветници, психолози от училища от цяла България.
В конференцията умело се съчетаха теоретичните обзори от основните доклади с практико-приложните елементи в част от представените презентации.
Обхватът на темите беше широк: от комуникацията в детските градини до обучение на бъдещи учители. Представени бяха идеи, свързани с образователните технологии, очертани бяха перспективите пред педагогическата комуникация. Интерес  предизвикаха и темите, свързани с интеркултурната, визуалната и виртуалната комуникация. Двата уъркшопа - на проф. Юлияна Рот и на д-р Фотини Еглезу провокираха участниците да влязат в роли и да осмислят по нов начин проблемите на интеркултурната комуникация в първия и на педагогическата аргументация във втория.
В края на конференцията бяха споделени позитивни оценки и очаквания за следващата конференция на същата тема, която ще се проведе пред месец април 2019 година.
Няма коментари: