понеделник, 20 октомври 2008 г.

Обучението започна

Днес официално стартира едногодишен квалификационен курс за 34 преподаватели от ЮЗУ„Неофит Рилски”, ПУ „Паисий Хилендарски”, Тракийски университет, Университет „Проф. д-р Асен Златаров” и ШУ „Епископ Константин Преславски” по проект: Професионална квалификация по интеркултурно образование на университетски преподаватели, експерти от РИО на МОН, директори на училища и учители по дог. №93 /19. 06. 2008 г.
Обучението ще се реализира в три модула. Обучители са експерти по интеркултурно образование с национална и международна известност.
От Шуменския университет участват шестима преподаватели от Педагогически факултет, Факултет по хуманитарни науки и Факултет по технически науки, преподаващи дисциплини с интеркултурен потенциал.
Координатор на проекта за ШУ съм аз и поради тази причина присъствах на откриването в Учебната база на ЮЗУ в Бачиново.

Няма коментари: