вторник, 21 октомври 2008 г.

Училищен клуб "Интеркултурен диалог"

Днес 21.10. направихме първата работна среща с екипа, който ще реализира проекта на СОУ "Сава Доброплодни" на тема: Училищен клуб "Интеркултурен диалог", който е финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства". В качеството си на председател на Съвета на училищното настоятелство помогнах за писането на проекта и много се радвам, че сме оценени с 88 от общо 100 точки и проектът е първи в списъка на класираните по четвърта програма.

Няма коментари: