сряда, 15 декември 2010 г.

Мониторинг на текущи проекти в община Момчилград


Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства започна мониторингови посещения на текущи проекти финансирани по процедура 33.5 - 2009.


На 14 и 15. 12. бяха посетени няколко детски градини и училища в община Момчилград.
Беше отчетен напредъка в работата по проектите:
1. „Да си подадем ръце” на ЦДГ„Слънце”- с. Груево.
2. „Фотографията - отражение на многообразието и културата сред нас” на ОДК – Момчилград.
3. „Толерантност в името на децата” на ЦДГ„Пролет” – с. Нановица.
4. „Съвременна България с традиции от векове за векове” на ОУ„Н. Й. Вапцаров”- гр. Момчилград.
5. „Пътят от сълзата до усмивката" на ЦДГ „Здравец”- гр. Момчилград.
6. "Щастливи заедно в Щастливо детство" на ЦДГ „Щастливо детство” гр. Момчилград.

Няма коментари: