петък, 17 декември 2010 г.

На мониторинг на текущи проекти в община Шумен

На 16 и 17.12. екип на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства посети гр. Шумен, където се реализират три проекта по процедура 33-5 - 2009:
1. "Заедно за равен старт в училище" на ЦДГ 34 „Пролетна дъга”- гр. Шумен.
2. „Театрализираните ромски приказки и взаимната социализация” на Община Шумен.
3. "Учителят - фактор и гарант на мултикултурния образователен процес" на РИО на МОМН - град Шумен.


В ЦДГ 34 бяха разгледани новите дидактически материали закупени за работа с децата и ремонта на помещение по проекта.В Дома на учителя присъствахме на откриването на проекта на РИО.

Няма коментари: