четвъртък, 2 декември 2010 г.

Message from Young Roma Leaders: Get to Know Us!
Част от тези млади хора са български граждани. Те не се срамуват да разкрият своята ромска етническа идентичност и изразяват желанието си да демонстрират положителни модели на поведение.
Няколко от тях познавам лично и се гордея с това, което самите те са постигнали и се радвам, че на някои съм успяла да помогна да станат това, което са!

Няма коментари: