неделя, 9 октомври 2011 г.

Семинар на тема: Excellence in Teacher Training in and for Multicultural Environments

На 7 и 8 октомври в Букурещ се проведе семинар посветен на проблемите, свързани с подготовката на учителите за работа в мултикултурна среда.
Домакин беше представителството на ЮНЕСКО, чрез неговия Център за висше образование.
В работата взеха участие преподаватели от различни университети от Армения, България, Грузия, Македония, Словения, Сърбия, Русия, Румъния, Черна гора и представители на ЮНЕСКО и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа.
Няма коментари: