понеделник, 31 октомври 2011 г.

Семинар с учители в Долни Дъбник

На 31.10.2011г. проведох семинар с педагогическия колектив на ПГСС "Проф. Иван Иванов" в Долни Дъбник, на който обсъдихме проблемите за отсъствията, изоставането и отпадането от училище.

Няма коментари: