неделя, 25 март 2012 г.

ТРЕТА ПРОЛЕТНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „СТРЕСЪТ В ПРОФЕСИЯТА НА УЧИТЕЛЯ” 24 и 25 март 2012 - Варна

ТРЕТАТА ПРОЛЕТНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „СТРЕСЪТ В ПРОФЕСИЯТА НА УЧИТЕЛЯ” се проведе на 24 и 25 март 2012 год. в Гранд хотел „Димят” в град Варна.
В пленарната сесия бяха представени пет основни доклада, а в началото на кръглата маса - останалите два.

Първият доклад беше на проф. д-р Валери Стоянов от ВСУ "Черноризац Храбър".

След него говори доц. д-р Райна Захариева от ДИУУ на СУ "Св. Климент Охридски". Тя представи проблемите на стреса в работата на учителя при отсъствие на професионална и социална подкрепа.

Трети беше д-р Пламен Димитров - председател на Дружеството на психолозите в България, който говори за стресът и прегарянето на учителите.

Психологическата гледна точка беше развита и от Иван Игов - председател на секция "Училищна психология" към Дружеството на психолозите в България, който анализира рисковите фактори в работата на учителите.


Интерес предизвика и представянето на проф. д-р Иван Иванов от ШУ "Епископ Константин Преславски", който говори за управлението на времето и стресът от невъзможността да се справим с това.
В следобедните заседания по секции бяха представени докладите и научните съобщения на участниците.
В началото на кръглата маса на тема: "Управление на стреса в учителската професия" аз представих моя доклад на тема "Стрес при учителя, работещ в мултикултурна среда", а доц. д-р Станка Михалкова - председател на Сдружение "Училищно и семейно консултиране" насочи дискусията по посока намаляване на стреса на учителя, чрез хармонизиране на училищната среда.
През втория ден от работата се проведоха пет тренинга:
1. Пътуване към автентичността: профилактика на стреса в училище;
2. Кризисна интервенция. Дебрифинг;
3. Хомеопатична психотерапия за индивидуален подход при справяне със стресови състояния;
4. Фън Шуй в класната стая;
5. Редуциране на стреса чрез елементи на смехотерапията.

В края на конференцията организаторите - Център за обучение, консултации и тренинг наградиха най-добрите доклади и снимки от любителския фотоконкурс "АЗ срещу стреса".

Няма коментари: