неделя, 11 март 2012 г.

Национален форум на тема „Детски учител – мисия от бъдещето”На 9 и 10 март в хотел Шумен се проведе Национален форум на тема „Детски учител – мисия от бъдещето” посветен на честванията по случай 130-годишнината на предучилищното възпитание в България и 30 години от откриването на шуменската Целодневна детска градина № 24 „Светулка”.

Съорганизатор на Форума беше община Шумен.
В работата взеха участие над 150 учители, директори на детски градини, преподаватели от различни български университетски, подготвящи и квалифициращи детски учители, представители на педагогически издателства и медии, а също така и хора, вълнуващи се от проблемите на детския учител и детската градина като място за социална интеграция и възпитание на бъдещите български граждани.

Моят доклад беше на тема: ИЗМЕРЕНИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА ДЕТСКИЯ УЧИТЕЛ

По време на заседанията бяха представени 24 доклада от общо 48-те, които са поместени в едноименния сборник. Докладите оформиха няколко цикъла от теми, по които се проведоха дискусии:
 Теоретична обосновка, лични нагласи и усещане за професията на детския учител;
 Квалификация на учителите.
 Мястото на компютъра и ИКТ в детската градина.
 Споделяне на опит в областта на гражданското и интеркултурното образование в детската градина чрез работа по проекти.
 Подготовка на студенти и адаптация на млади учители за работа в детската градина.
 Работа с родителите и семейството – форми, празници, съхраняване на традиции.
 Работа с деца със специални образователни потребности и с деца със специални способности в детската градина – подготвеност на предучилищните специалисти за работа с такива деца.
 Новият проект на Закон за предучилищно и училищно образование – мнения и предложения.

Конференцията ни срещна със стари приятели и създаде нови мрежи от съмишленици.

Няма коментари: