събота, 8 септември 2012 г.

Научно-приложна конференция на тема: "Иновативни решения за интегриране на информационните технологии в българското образование"

На 07.09. в Аулата на Софийския университет "Св. Климент Охридски" се проведе научно-приложна конференция на тема: "Иновативни решения за интегриране на информационните технологии в българското образование". Тя беше организирана от Нимеро ООД в партньорство с ФНПП на СУ и Сдружение "Начално образование".
Основната работа на конференцията беше свързана с представяне и анализ на приложението на образователния софтуер Енвижън, създаден от Нимеро.
 Учителите споделиха добри практики в използването му, а създателите споделиха новите си проекти и очаквания.
За мен най-интересно беше представянето на работата на три учителки от Благоевград, Ловеч и Царево - Вера Георгиева, Златина Димитрова и Анелия Нанкова.   Те запознаха колегията с техния опит в използването на Енвижън с ученици от втори клас. Предложиха резултатите от емпирично изследване  проведено с родители, учители и ученици за отношението им към използването на този софтуер. Нещо повече - те представиха данни за успеваемостта като резултат от приложението на Енвижън в техните три експерименталните класа в сравнение   с контролните групи от същите училища, според които общият успех по метематика е повишен с 0,45, а по БЕЛ с 0,52.
В заключение изведоха основните ефекти и предимства на използването на продукта, а също така и новите предизвикателства пред началните учители провокирани от възможностите да се използват новите информационни технологии в образованието.

Няма коментари: