вторник, 4 септември 2012 г.

I-ви ЕСЕНЕН ФОРУМ НА ДИРЕКТОРИТЕ В СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ „АКЦЕНТИ, ПРИОРИТЕТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА УЧЕБНАТА 2012/2013 г.“

На 4 и 5 септември 2012 г. в конферентните зали на хотел „Дедеман Принцес“ в град София издателство РААБЕ провежда I-ви ЕСЕНЕН ФОРУМ НА ДИРЕКТОРИТЕ В СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ „АКЦЕНТИ, ПРИОРИТЕТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА УЧЕБНАТА 2012/2013 г.“

ГОСТ-ЛЕКТОРИ НА ФОРУМА:
Филип Хаусман – Член на борда на директорите на Издателска група Клет
Юдит Кадар – експерт в областта на образованието, Република Унгария
НА ФОКУС:
 Възможности на общините за реализация на местна образователна политика
 Промяна в законодателството и училищната документация
 Оценка и диагностика на учебното заведение
 Организиране на специфични форми на обучение
 Квалификация и кариерно развитие
 Роля на училищните настоятелства
Форумът е посветен на промените в нормативната уредба в сферата на образованието и свързаните с нея поднормативни актове.
Директорите ще получат актуална информация, множество практически съвети, насоки и възможни решения по различни въпроси от управлението на училището.
В рамките на форума ще бъдат дискутирани теми, свързани с организацията на учебната година, воденето и съхранението на училищна документация, организиране на специфични форми на обучение, повишаване на качеството на дейността на училището, оценяване на труда и квалификация на учителите.

Няма коментари: