петък, 18 октомври 2013 г.

Обучение на учители от Перник за подобряване на уменията за оценяване

От 14 до 18. 10. бях обучител по поръчката за подобряване на уменията на учители за оценяване в рамките на проект № BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти. 
В  групата бяха включени учители от град Перник. Обучението се проведе в хотел "Имението при дъба", който се намира близо до село Дебели лаг, община Радомирл 

В хода на работата по отделните модули учителите споделяха свои добри практики и затруднения в процеса на оценяване на постиженията на учениците.


Няма коментари: