неделя, 27 октомври 2013 г.

Обучение на учители в Крумовград

На 26 и 27 октомври бях в Крумовград във връзка с работата ми по проект BG051PO001- 4.1.05-0216 Мултиклуб „Една земя – една сцена“ на  СОУ „Васил Левски“ гр. Крумовград, област Кърджали. Проведох двудневно обучение на тема: "Обучение на учителите за работа в мултикултурна среда" с 30 учители, включени в целевата група.

Няма коментари: