петък, 1 ноември 2013 г.

Обучение по проект "Интерфейс" във ВидинНа 30, 31 октомври и 1 ноември в град Видин проведох обучение на детски учители и помощник-възпитатели от ОДЗ "Звънче" и ЦДГ "Русалка" рамките на проект BG051PO001-4.1.05-0234  "ИнтерФейс" на  Свободен младежки център - Видин.
Темата на обучението беше: "Образование без предразсъдъци в детската градина".
В различните интерактивни дейности учителите и помощник-възпитателите се включваха активно и продуктивно. Успяха да представят своите виждания за културните особености на основните етнически групи живеещи в България и да демонстрират своята толерантост и интеркултурна сензитивност.  Участниците подготвиха и представиха своите творчески продукти - постери и идеи за толерантно съжителство и ефективно приобщаващо възпитание и обучение в детската градина на деца от малцинствени общности. 


.

Няма коментари: