петък, 15 ноември 2013 г.

Обучение на учители за работа с деца на бежанци

На 14. 11. 2013г. в хотел „Рила“ в град София се проведе обучение на учители за работа с деца на бежанци, което беше организирано от Върховния комисариат на бежанците към ООН в България и Министерство на образованието. Приветствия към участниците отправиха заместник-министър Мукадес Налбант и представителят на Върховния комисариат за бежанците към ООН в България Роланд Вейл.


Въвеждащата презентация на тема: „Мениджмънт на разнообразието в мултикултурната класна  стая“ направих аз. 
В последвалата дискусия учителите, работили с деца от бежански лагери от София и Нова Загора споделиха своя опит, а другите участници – своите тревоги и очаквания за предстоящата има работа с децата на бежанците от Сирия, Ирак и Афганистан.

Няма коментари: