събота, 23 ноември 2013 г.

Покана за публична дискусия на тема „Малцинствените политики в интеркултуралистка перспектива”

На 11.12.2013 г. от 18 ч. в Зала 1 на Софийския университет „Св. Климент Охридски” ще се състои публична дискусия на тема „Малцинствените политики в интеркултуралистка перспектива”, която се организира от Центъра за изследване на религиите към Софийския университет и SIETAR - България.
Встъпителни изказвания ще направят доц. Михаил Иванов от НБУ, проф. Пламен Макариев от СУ и доц. Янка Тоцева от ЕПУ.
Водещ – проф. Цветан Давидков от СУ.
Фокусът на дискусията ще бъде върху възможностите на методологията, която се развива в рамките на дисциплината "Интеркултурна комуникация", да допринася за разработване и реализиране на по-диалогични, справедливи и резултатни малцинствени политики.

Няма коментари: