понеделник, 19 октомври 2015 г.

ПЪРВАТА ЗИМНА СРЕЩА НА ПЕДАГОЗИ И ПСИХОЛОЗИ „СТЪПКИ В СНЕГА – 2015“
ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ, КОНСУЛТАЦИИ И ТРЕНИНГ ZS КОНСУЛТ
                                         
                  Варна, ул.”Иван Драсов” 11, ет.2, GSM 0896 28 66 22, 0879 64 30 31
                                                 Е-mail: office@zsconsult.com

ДРУЖЕСТВО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ

СОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – ТРОЯН

организират

до 11 до 13  декември 2015 г. в гр. Троян


ПЪРВАТА ЗИМНА СРЕЩА НА ПЕДАГОЗИ И ПСИХОЛОЗИ

„СТЪПКИ В СНЕГА – 2015

/последовател на Първата есенна среща „Листопад от идеи 2014“/
.

Поканени са да участват и всички, свързани с проблемите на образованието с ра­зу­ма и сърцето си.

Идеята на тази среща е да бъдат предложени и обсъдени идеи, свързани с динамиката и съ­държанието на учебно-възпитателния процес в училище, както и с взаи­мо­от­но­ше­нията на участниците в него, които да бъдат успешно приложени в пряката ра­бо­та с децата, учениците и родителите.

Срещата ще се проведе в 2 модула.

ПЪРВИЯТ МОДУЛ ще се състои от набор от тренинги и уъркшопове, по 8 учебни часа всеки. Те ще се проведат в 2 сесии като във всяка от тях ще се водят 2 тренинга паралелно. Всеки участ­ник ще може да реши в колко сесии да участва и да избере по 1 тренинг от вся­­ка сесия.

За участието във всеки тренинг ще бъде издаден сертификат.

ТЕМИ НА ТРЕНИНГИТЕ/УЪРКШОПОВЕТЕ/:

I СЕСИЯ

1. ДИСЛЕКСИЯТА – ДАР ИЛИ ПРОБЛЕМ

2. КАК ДА ПОБЕДИМ ПРЕДИЗВИКАТЕЛНОТО ПОВЕДЕНИЕ И НЕГАТИВИЗМА  
    НА УЧЕНИЦИТЕ И  ДА ГИ МОТИВИРАМЕ ЗА УЧЕБЕН ТРУД  

II СЕСИЯ

1.  ЦВЕТОТЕРАПИЯТА В ПОМОЩ НА УЧИТЕЛЯ

2.  ВИРТУАЛНА КОМУНИКАЦИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЦЕЛИ ИЛИ КАК ДА СМЕ В ЧАС С ВИРТУАЛНИЯ СВЯТ НА НАШИТЕ УЧЕНИЦИЗабележка: Всеки тренинг ще се проведе при минимум 12 участници в него.

Във ВТОРИЯ МОДУЛ участниците в срещата ще могат да споделят свои конкрет­ни идеи по въпроси, свързани с методиката на работа в детската градина и пре­по­да­ва­нето на различни учебни предмети в училище, както и с динамиката на взаи­мо­отношенията в класната стая. Всеки желаещ колега ще трябва практически да де­мон­стрира идеята си с участието на аудиторията. След всяка демонстрация ще се проведе об­съж­да­не, при което вероятно ще се родят още и по-добри идеи. Групирането на участ­ни­ците във II модул ще стане според етапа на образование, в който работят.

Забележка: Участието във ВТОРИ МОДУЛ се допуска само при участие НАЙ-МАЛКО В ЕДИН УЪРКШОП ОТ ПЪРВИ МОДУЛ.

Всички колеги, демонстрирали своите идеи, ще получат званието „НОСИТЕЛ НА КРЕАТИВНА ИДЕЯ“ и специален сертификат. НАЙ-ДОБРАТА ИДЕЯ ЩЕ ПОЛУЧИ НАГРАДА. Всички демонстрации ще бъдат записани и ще бъдат предоставени за ползване от колегията.

Заявките и анотациите на демонстрациите във II модул ще се приемат до 25 ноември. В тридневен срок след тази дата ще бъдат подбрани тези новаторски идеи, които ще бъдат представени на срещата. Всеки участник ще разполага с 15 минути, за да направи своята демонстрация. Описания на опита под формата на доклад или съобщение или РРР презентация няма да се приемат.

В РАМКИТЕ НА II МОДУЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ДРУЖЕСТВОТО НА ПСИХО­ЛОЗИ­­ТЕ Д-Р ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ЩЕ ПРОВЕДЕ ОТВОРЕН ЗА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ УЪРКШОП НА ТЕМА „КАК СЕ ПРАВЯТ УСПЕШНИ УЧИЛИЩНИ PR И РЕКЛАМА“

ТАКСИ:
Участие в 1 тренинг/уъркшоп/ от ПЪРВИ МОДУЛ
-       85 лв. – до 16.11.2015 год.
-       95 лв. – до 07.12.2015 год.


Участие в 2 тренинга/уъркшопа/ от ПЪРВИ МОДУЛ
-       150 лв. – до 16.11.2015 год.
-       170 лв. - до 07.12.2015 год.

Настаняването в х-л „Троян плаза“ ще става само на база пълен пансион /нощувка, за­кус­ка, обяд, вечеря/.

Цена за 1 пълен пакет /1 вечеря, 1 нощувка, 1 закуска и 1 обяд/ в стая с 2 легла - 70 лв.
Цена за 1 пълен пакет /1 вечеря, 1 нощувка, 1 закуска и 1 обяд/ в самостоятелна стая - 92 лв.

Нас­таняване и хранене се предлагат за 11-ти и 12-ти декември.

Сумите за таксите за участие в тренингите и за настаняването и храненето, следва да бъдат преведени по банков път като обща сума като за основание за плащането бъде посочено „такса за участие в зимната среща на 11-13.12.2015 год. на........................... / трите имена и представлявана организация/”.

     Банкова сметка: BG76PRCB92301016931118    BIC: PRCBBGSF
                                   Прокредитбанк АД
                                   ЗЕТ ЕС КОНСУЛТ ЕООД

Заявки за участие/по образец/ се изпращат на е-mail aдреса на Центъра – office@zsconsult.com.

След потвърдителен е-mail от организатора се заплащат съответните такси за участие в срещата. Заплащането се извършва само по банков път.
    

Допълнителна информация може да бъде получена на GSM 0879 64 30 31 и 0896 28 66 22.

Съобщения от оперативен характер относно организацията на срещата ще се публикуват регулярно във Facebook страницата на Център за обучение, консултации и тренинг ZS Консулт


Няма коментари: