вторник, 27 октомври 2015 г.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ДИСКУСИЯ НА ТЕМА: „БРЕМЕТО НА ТОЛЕРАНТНОСТТА В КОНТЕКСТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЦЕННОСТИ“

Във връзка с отбелязване на 16 ноември – Международния ден на толерантността от 14 до 16 часа в залата на Представителството на Европейската комисия в България на ул. "Раковска" №124 ще проведем дискусия на тема:

„БРЕМЕТО НА ТОЛЕРАНТНОСТТА В КОНТЕКСТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЦЕННОСТИ.

Организатори на дискусията са:
-          SIETAR – България (http://sietarbulgaria.org/);
-          СНЦ „Етнотолеранс“ (http://ethnotolerance.org/);
-          Национален алианс за социална отговорност (http://naso.bg/).

Дискусията ще се фокусира в три панела:
-            Толерантността към етническите малцинства у нас и в Европа (с водещ на панела проф. дфн Пламен Макариев, Софийски университет „Св. Климент Охридски);
-            Толерантността към мигрантите и бежанците (с водещ на панела проф. д-р Анна Кръстева, Нов български университет);
-            Толерантността към хората с увреждания (с водещ на панела г-н Георги Георгиев – председател на УС на Национален алианс за социална отговорност и член на Борда на Европейска асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания).

В рамките на дискусията свои мнения, опит и позиции ще изразят членове на трите неправителствени организации, Министерството на образованието и науката, директори на училища, учители, студенти, активисти от сферата на гражданското общество и всички, за които проблемите на толерантността в контекста на европейските ценности са важна част от личната им гражданска позиция и ценностна система.ОЧАКВАМЕ ВИ!

Няма коментари: