събота, 12 ноември 2016 г.

НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДОБРИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА”

Конференцията се проведе от 09. до 11.11.2016, х-л „Свети Спас”,  гр. Велинград.


Тя беше открита от д.ик.н. Янка Такева - председател на СБУ.
Гости на форума бяха кметът на община Велинград д-р Костадин Коев, Пенчо Хубчев - координатор на проекти във Фондация „Фридрих Еберт“, Лазар Додев - директор на дирекция „Квалификация и кариерно развитие“ на МОН, Димитър Цветков - директор на дирекция „Политики за стратегическо развитие и информационно осигуряване“ на МОН и др.
Участваха представители на националната и местната власт, неправителствени организации, представители на РУО на МОН и водещи експерти от МОН, директори, учители и други педагогически специалисти, работещи по темата за интеркултурното образование
Доклади в началото на панелите, които модерираха представиха: проф. дфн Татяна Дронзина, проф. дфн Пламен Макариев и доц. Лиляна Стракова от СУ „Св. Климент Охридски“, проф. Янка Тоцева от Европейски политехнически университет и д-р Йосиф Нунев - държавен експерт в дирекция „Политики за стратегическо развитие и информационно осигуряване“ .
Конференцията беше завършек на едноименен конкурс, реализиран в партньорство между Синдиката на българските учители и Министерството на образованието и науката с финансовата подкрепа на Фондация „Фридрих Еберт“.
Жури в състав: проф. дфн Пламен Макариев, проф. д-р Янка Тоцева, доц. д-р Лиляна Стракова и д-р Йосиф Нунев имаше трудната задача да избере най-добрите сред добрите близо 250 педагогически практики изпратени от училища и детски градини от  цялата страна.

 
По време на конференцията своя опит споделиха общо 45 образователни институции, от които 30 в рамките на четири панела и 15  в рамките на една постерна сесия модерирана от проф. Янка Тоцева.
От представените добри практики в панелите деветнадесет бяха от образователни институции, работещи в градове и единадесет от села. Профилът се оказа доста шарен: една детска градина, едно начално училище, седемнадесет основни училища, единадесет средни и една професионална гимназия. Представителите на Северна и Южна България бяха по петнадесет.
Презентатори бяха директори и учители – автори на практиките или членове на екипа, който ги е реализирал.
В постерната сесия всеки участник имаше възможност да сподели ключови постижения, иновативни моменти и предпоставки за устойчост и мултиплициране на практиката си.
Представените добри практики ще бъдат публикувани в сборник и на специален сайт, който предстои да се разработи от МОН

Няма коментари: