неделя, 30 октомври 2016 г.

Международната научна конференция „Интелигентната специализация – иновативна стратегия за регионална икономическа трансформация“

 На 28 и 29.10.2016г. взех участие в Международната научна конференция „Интелигентната специализация – иновативна стратегия за регионална икономическа трансформация“, която се организира от Русенския университет „Ангел Кънчев“ и Съюза на учените – Русе. 
Докладът ми на тема „Проектно-базирано обучение – технология и възможности за използване в българското училище“ получи кристален приз за най-добро представяне в секция „Педагогика и психология“ и ще бъде отпечатан в специален сборник.

 
 Конференцията беше чудесна възможност да се обсъдят актуални проблеми на училищното образование, подготовката на бъдещи и квалификацията на работещи учители с колеги от различни университети.

Няма коментари: