петък, 14 октомври 2016 г.

ВТОРАТА ЕСЕННА СРЕЩА НА ПЕДАГОЗИ И ПСИХОЛОЗИ „ЛИСТОПАД ОТ ИДЕИ‘ 2016“

На 30-ти И 31-ти ОКТОМВРИ във ВАРНА, в ИНТЕРХОТЕЛ „ЧЕРНО МОРЕ“ ще се проведе  
ВТОРАТА ЕСЕННА СРЕЩА НА ПЕДАГОЗИ И ПСИХОЛОЗИ
„ЛИСТОПАД ОТ ИДЕИ‘ 2016

на тема: „ТЕРОРИСТИЧНАТА ЗАПЛАХА – ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ И РЕАКЦИИ НА УЧИЛИЩНИЯ ПЕРСОНАЛ“

Темата на настоящата среща е продиктувана от съществуващите в момента реалности по отношение на извършените терористични атаки в Европа и потен-циалната опасност от подобни действия в нашата страна. За да бъдат защитени училищата и детските градини от такива посегателства е важно педагогическият и непедагогическият персонал да имат познания относно същността на терорис-тичните нападения – мотиви, характеристики на извършителите, средства за из-вършване на терористични актове, възможни параметри на пораженията;  да при-добият умения за разпознаване на съмнително поведение, за адекватни дейст-вия при установяване на такова поведение, особено около и на територията на учебните заведения, за първи реакции и първа помощ в случай на нападение, както и за предварителните мерки, които следва да предприемат учебните заведения с цел превенция на терористичната заплаха. 
Темата ще бъде разработена с помощта на беседи, презентации, демонстрации и преживелищен тренинг.
Тематични акценти:
-  Тероризмът като идеология – същност, човешки ресурс, действия, видове терористични актове, последици;
-       Профил на терориста;
-       Децата-терористи;
-       Невербални сигнали за разпознаване на възможни извършители на терористични действия;
-      Превантивни мерки в учебните заведения срещу терористични действия;
- Животоспасяващи действия на училищния персонал при актове на тероризъм в учебни заведения;
-       Първа домедицинска помощ при различни видове терористични атаки;
-       Кризисна интервенция при терористични атаки.

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ: 88 лв./за цялата програма/
Откриване: 30.10.2016 год./неделя/ - 9.45 ч.
Закриване: 31.10.2016 год./понеделник/ - 13.30 ч.
НАСТАНЯВАНЕ В ИНТЕРХОТЕЛ „ЧЕРНО МОРЕ“ НА БАЗА НОЩУВКА И ЗАКУСКА:
-               45 лв. на човек на вечер в стая с 2 легла
-                60 лв. на човек на вечер в единична стая
           ОБЯД НА 30.10.2016 : 15 лв.

Сумите за таксите за участие и за настаняването и храненето следва да бъдат преведени по банков път като обща сума като за основание за плащането бъде посочено „такса за участие в есенната среща на 30-31.10.2016 год. на........................... /трите имена и представлявана организация/”.

     Банкова сметка: BG76PRCB92301016931118    BIC: PRCBBGSF
                                   Прокредитбанк АД
                                   ЗЕТ ЕС КОНСУЛТ ЕООД


Заявки за участие/по образец/ се изпращат на е-mail aдреса на Центъра – office@zsconsult.com.
След потвърдителен е-mail от организатора се заплащат съответните такси за участие в срещата. Заплащането се извършва само по банков път.

СРОК ЗА ЗАЯВКА: 21 ОКТОМВРИ
Допълнителна информация може да бъде получена на GSM 0879 64 30 31 и 0896 28 66 22.
Съобщения от оперативен характер относно организацията на срещата ще се публикуват регулярно във Facebook страницата на Център за обучение, консултации и тренинг ZS Консулт
 Лидия Йорданова - Управител

Няма коментари: