вторник, 9 декември 2008 г.

На 8 декември със студентитеКатедрата по инициатива на студентите от специалности "Педагогика" и "Управление на образованието" празнува 8 декември във "Веселото село".

Няма коментари: