петък, 12 декември 2008 г.

Обучение за работа по проекти в Каварна


На 11.12.2008г. за първи път посетих град Каварна. Малко e силно да се каже, че го видях, защото от гарата отидох направо в едно училище, където проведох еднодневно обучение с директори на детски градини и детски учителки за разработване на образователни проекти.
Участниците разделени в малки групи разработиха дърво на проблемите и дърво на целите. Те формулираха цел и задачи на проектите и предложиха дейности за тяхното постигане.

Няма коментари: