събота, 13 декември 2008 г.

Работата по проектите в СОУ "Сава Доброплодни" се развива успешно


На 13.12.2008г. - събота сградата на СОУ "Сава Доброплодни" е пълна с учители и ученици, включени в различни дейности по проекта "Заедно живеем, учим и творим" по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001/07/4.1-01 „Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурно образование и възпитание” и по другия малък проект "Училищен клуб "Интеркултурен диалог", финансиран от ЦОИДУЕМ.
Първата група учители завършиха успешно участието си в тренинга по толерантност.


Най-малките участници от ателието "Театър на сенките" продължават с рецетициите за първия спектакъл.


Големите ученици, членове на клуба се запознаха с философските основи на интеркултурния диалог с помощта на г-жа Генова.

Няма коментари: