неделя, 7 декември 2008 г.

Национален младежки форум „Интеркултурен диалог и гражданска доблест"
На 5,6 и 7.12.2008 г. в гр. София, хотел „Рила” се проведе националният младежки форум „Интеркултурен диалог и гражданска доблест"
Асоциацията на преподавателите по философия, 91 ГИМНАЗИЯ С ПРЕПОДАВАНЕ НА НЕМСКИ ЕЗИК „Проф. КОНСТАНТИН ГЪЛЪБОВ” – гр.София и Фондация „Фридрих Еберт” бяха организатори на форума.
Като инициатор и обучител в Училищния клуб „Интеркултурен диалог” в СОУ "Сава Доброплодни", който функционира от началото на месец ноември заедно с ръководителят на клуба Кристеан Георгиев Куцаров от 11 г клас взехме участие в работата на форума

Аз участвах в Сесия 2: Интеркултурният диалог и предизвикателствата на съвремието с презентация на тема: Интеркултурният диалог и предизвикателствата пред подготовката на бъдещи учители, а Кристеан прочете своето есе на тема „Ако аз бях различният друг!” в Сесия 4: Интеркултурната тoлерантност – основа за една обща Европа.
В хода на работата се търсеха отговори на дискусионните въпроси:
• Има ли толерантност в българските социални отношения днес?
• Толерантен, но спрямо кого и какво?
• Защо е трудно да бъдем приети?
В работата на форума участваха над 70 ученици от цялата страна, които представиха своите есета, описания на социални казуси по темата за толерантността,училищни проекти, опит от работа по граждански инициативи, собствени проучвания, презентации и видеоклипове.

Няма коментари: