неделя, 22 март 2009 г.

Пример за добри практика между НПО и местни и държавни власти в Холандия

От 18 до 20. март в Шумен бяха на посещение двама представители на Фондация за източно-европейски проекти - Ада Хамекорт и Тон Делемаре от Холандия.
На семинара проведен по проекта на Търговско-промишлената палата - Шумен на тема: „Ефективно партньорство и диалог на НПО с държавната и местна власт” те представиха моменти от историята на фондацията, редица свои успешни проекти за работа с българските власти и неправителствени организации от различни части на страната ни в областта на културата, изкуството, образованието, туризма и публичната комуникация.
По време на посещението в СОУ "Сава Доброплодни" те разговаряха с ученици и учители за проблемите в българското училище и най-вече за възможностите за партньорство с училища от Холандия за съвместни проекти и обмен на опит.

Няма коментари: