вторник, 24 март 2009 г.

EUROPE DIRECT - Шумен обявява конкурси за есе и публична реч на тема „Защо да гласуваме за Европейски парламент”

EUROPE DIRECT - Шумен обявява конкурс за есе на тема „Защо да гласуваме за Европейски парламент”

Конкурът няма възрастови ограничения.
Есето трябва да съдържа послание, свързано с възможностите, очакванията и отговорностите на европейските граждани да се включат в изборите за Европейски Парламент.
Творбите в 2 екземпляра, написани на пишеща машина или на компютър, 60 знака на ред и 30 реда на страница, изпращайте на адрес:

Шумен 9700, ул . „Цар Освободител” №130
Европейски информационен център
или на e-mail: europedirect.sh@gmail.com, europedirect@abcshumen.org

Всяка творба трябва да съдържа трите имена на автора, възрастта, точния адрес и телефон за контакт.
Срок за получаване: 15.04.2009 г.

За контакти: Росица Василева
054/800-126EUROPE DIRECT - Шумен обявява конкурс за публична реч на тема „Защо да гласуваме за Европейски парламент”
Публичната реч трябва да съдържа послание, свързано с възможностите, очакванията и отговорностите на европейските граждани да се включат в изборите за Европейски Парламент.
В конкурса могат да участват ученици /горна степен/ и студенти.
Речите трябва да бъдат в рамките на не повече от 10 минути.
Заявки за участие в конкурса изпращайте на адрес:

Шумен 9700, ул . „Цар Освободител” №130
Европейски информационен център
или на e-mail: europedirect.sh@gmail.com, europedirect@abcshumen.org

Всяка заявка трябва да съдържа трите имена на автора, възрастта, точния адрес, училището или университета, където учи и телефон за контакт.
Срок за получаване: 20.04.2009 г.

За контакти: Росица Василева
054/800-126

Няма коментари: