неделя, 29 март 2009 г.

Обучения по ОПАК


Фондация "Българи" и община Вълчи дол работят по проект финансиран по ОПАК на тема: "Повишаване на прозрачността и достъпността на местната администрация на територията на пет малки общини във Варненския регион".
На 21 и 22 март и на 28 и 29 март ръководих два семинара по проекта, участници в които бяха както представители на местни административни органи, а така също и на НПО и читалища.

Няма коментари: