петък, 27 март 2009 г.

Обученията по проекта за партньорство между НПО и местните власти продължават
От месец януари по проекта на Търговско-промишлената палата - Шумен на тема: „Ефективно партньорство и диалог на НПО с държавната и местна власт” по ОПАК се провеждат регулярно двудневни семинари.

Те са насочени към оказване на подкрепа и подготовка на неправителствени организации от област Шумен за участие във формирането, реализирането и мониторинга на местни политики и за запознаване с механизми за ефективно партньорство.

Поредният семинар се проведе на Белия кон на 26 и 27 март и беше посветен на Мониторинга на програми, проекти и местни политики.

По време на работата участниците се запознаха и с добри практики на партньорство между НПО и местна власт в община Търговище от представители на Клуба на НПО.

Няма коментари: