петък, 4 юни 2010 г.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ с международно участие "ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО"

От днес 04 до 07 юни 2010г. на територията на ДИПКУ - Варна ще се проведе НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ с международно участие на тема: "ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО". Тя е посветена на 25 годишнината от създаването на Педагогическия факултет в Шуменския университет. Очаква се участието на над 180 научни работници, учители и гости от чужбина.
Доклади и научни съобщения ще се представят в следните научни направления:
Педагогика
Социална педагогика
Предучилищна и начална училищна педагогика
Технологично обучение и професионално образование
Подготовка и квалификация на педагогически кадри
Специална педагогика и психология
Изобразително изкуство
Теория и методика на обучението по музика
Теория и методика на обучението по физическо възпитание

Няма коментари: