понеделник, 7 юни 2010 г.

Иновации в образованието

На 5.06. 2010г. тържествено беше открита конференцията на тема: "Иновации в образованието".

Спомени разказа първият декан на факултета доц. д-р Пенчо Колев.


Приветствие от името на Факултета по хуманитарни науки поднесе доц. д-р Румяна Тодорова.

Сред пленарните доклади най-голям интерес предизвика този на доц. д-р Иван Иванов на тема: "Интеркултурно образование за устойчиво развитие".

В секция "Педагогика" ръководството беше сериозно и експедитивно.

Тъй като сборникът с докладите беше отпечатан и раздаден на участниците, те имаха възможност по време на заседанията по секции да отделят повече време за обсъждане на идеи и мисли и да задават въпроси, което ги направи по-активни и критични.В следобедните часове се проведе и кръгла маса по темата на дискусията.

Няма коментари: