събота, 14 април 2012 г.

Семинар за предотвратяване на рисковете, пред които са изправени децата, чиито родители са отишли да работят в чужбина”


От 09 до 13 април взех участие в обучение по темата: „Предотвратяване на рисковете, пред които са изправени децата, чиито родители са отишли да работят в чужбина”.
То беше организирано от Националната мрежа за деца в рамките на програма ПРОКОПИЛ.
Обучители бяха експерти от Франция, Молдова и Румъния.

Няма коментари: