неделя, 22 април 2012 г.

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ на тема: „ИНОВАЦИИ И ИНТЕРАКТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО”

На 20 и 21 април в залите на хотел "Хемус" се проведе МЕЖДУНАРОДНАТА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ на тема: „ИНОВАЦИИ И ИНТЕРАКТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО”. 
Тя беше организирана от Сдружение "Етнотолеранс" в партньорство със Сдружение "Професионален форум за образованието".

Конференцията бе част от Седмия фестивал на българското образование, основната тема на който е „Партньорство и иновации в образованието”. 


Конференцията беше открита от Юрий Анджекарски.Основните доклади бяха изнесени от доц. Янка Тоцева и проф. Иван Иванов от СНЦ "Етнотолеранс"Участници от чужбина бяха преподаватели от Университета в Ниш (Сърбия) и Автономния Университет на Мадрид (Испания).

Работата на конференцията се реализира в две секции: "Иновации в образованието" и "Интерактивни технологии в образованието".
Логически завършек беше Workshop-а за изработване на мултимедийни образователни продукти и ползване на образователни портали.

Няма коментари: