вторник, 24 април 2012 г.

Нов "доктор на науките" в катедрата по реторика

На 23.04. се проведе публичната защита на дисертацията на доц. д-р Иванка Мавродиева.
Имах честта да бъда част от научното жури и неофициален фоторепортер.

Няма коментари: