сряда, 25 април 2012 г.

Публична защита в катедра "Реторика"


На 25.04. 2012г. се проведе публичната защита на Кремена Георгиева  - редовен докторант в катедрата.
Темата на дисертационния труд е: РЕТОРИЧЕСКАТА АРГУМЕНТАЦИЯ В КОМУНИКАЦИЯТА МЕЖДУ ПР ОТДЕЛИ И МЕДИИ.

Няма коментари: