неделя, 21 април 2013 г.

Среща с ученици в Сливница


На 18 април бях гост на Професионалната гимназия по транспорт "Н. Й. Вапцаров" в град Сливница. В информационната среща участваха ученици от последните класове, които проявяват интерес да продължат образованието си. Част от тях са от София, други от Драгоман, а останалите от Сливница. В хода на индивидуалните консултации те споделиха своите мечти, желания и очаквания за бъдещето.

Няма коментари: