вторник, 16 април 2013 г.

Сдружение "ТУК-ТАМ"
и Младежка фондация "Арете" - България
с подкрепата на СУ "Св. Климент Охридски"
   организираха и реализираха СРЕЩА-ДИСКУСИЯ за въвеждане на интерактивен СИП „Компас за професионално ориентиране ”
на 16 април 2013г. от 16,00 часа
в кабинет 59 на Факултета по педагогика на СУ "Св. Климент Охридски", Ректорат, Южно крило, бул. "Цар Освободител" № 15

 

 Срещата се проведе като част от работата по едноименния проект. В началото Елена Георгиева от  Сдружение "Тук-там" представи идейния проект и очакванията. След това експертният екип ръководен от прф. дпн Яна Мерджанова - Рашева от Факултета по педагогика на СУ "Св. Климент Охридски" представи разработената от тях учебна програма за СИП, който да се предложи за ученици от 9 до 11 клас на СОУ.


В последвалата дискусия взеха участие учители, педагогически съветници, психолози, кариерни консултантни, образователни експерти. Те споделиха своите мнения, дадоха ценни препоръки и изразиха очаквания за успех на проектите дейности.
  Предстои да се подготви „Наръчник за учителя“, включващ тематично разпределение и интернет базирани интерактивни дидактически материали.


Няма коментари: