сряда, 10 април 2013 г.

Конференция на тема: „Дигиталното настояще и дигиталното бъдеще: Икономически, културни, образователни, правни и технологични въздействия”

На 9 и 10 април 2013 г., в Метрополитън Хотел в София се проведе научна конференция с международно участие на тема: „Дигиталното настояще и дигиталното бъдеще: Икономически, културни, образователни, правни и технологични въздействия”. Тя  беше заключително събитие по научноизследователски проект „БД „Български градове през Възраждането” с ръководител проф. дфн Иванка Янкова, финансиран по конкурс „Стимулиране на научните изследвания в държавните висши училища” на Фонд „Научни изследвания” на Министерството на образованието, младежта и науката.
В първа секция: "Културни и образователни възможности на дигиталното настояще и дигиталното бъдеще" имах удоволствието да представя изготвения от мен и доц. д-р Ванче Бойков от Нишкия университет доклад на тема: "За и против дигиталната класна стая".

Няма коментари: