петък, 7 ноември 2008 г.

Нов доктор по педагогика
Вчера Наталия Витанова успешно защити пред СНС по педагогика.

Няма коментари: