понеделник, 10 ноември 2008 г.

Конференция на тема: Подготовка, професионална реализация и социален статус на социалния работник

На 7 и 8 ноември, 2008 г. в СУ „Св. Климент Охридски” се проведе научно-практическа конференция с международно участие „Подготовка, професионална реализация и социален статус на социалния работник", домакин на която беше Факултетът по педагогика.
В съавторство с доц. д-р Димитър Кр. Димитров от ЮЗУ „Неофит Рилски” се опитахме да намерим решение на част от проблемите свързани с ролята и мястото на помощник-учителя в мултиетническата класна стая в българското училище.

Няма коментари: