неделя, 13 ноември 2011 г.

Семинар с учители в Добрич

На 12.11.2011г. проведох два семинара с учители от община Добричка по теми свързани с мениджмънта на разнообразието в мултикултурното училище и работата с ученици с ромски произход.
Това обучение е част от работата по проект "Етнопалитра" на ОУ "Добри Войников" от с. Победа.

Няма коментари: