неделя, 27 ноември 2011 г.

Конференция на тема: "СЪВРЕМЕННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО РЕТОРИКА"


На 26. 11. 2011г в зала №1 в Ректората на СУ "Св. Климент Охридски" се проведе научна конференция посветена на 35 годишнината от създаването на катедра "Реторика".
В нея взеха участие преподаватели и докторанти от катедрата, преподаватели по реторика от различни български университети и съмишленици.

Форумът беше открит от проф. дфн Величко Руменчев - ръководител на катедрата.

Свои научни изследвания представиха доц. д-р Виржиния Радева, доц. д-р Лилия Методиева, проф. дфн Донка Александрова, доц. д-р Иванка Мавродиева от СУ, проф. д-р Росица Йорданова от ВСУ "Черноризец Храбър", доц. д-р Гергана Апостолова от ЮЗУ "Неофит Рилски", доц.д-р Цветан Кулевски от УНСС, докторанти, журналисти и други участници, специализирали в катедрата по реторика.


Моят доклад беше на тема:"Виртуални педагогически комуникации"

Няма коментари: