петък, 25 ноември 2011 г.

Семинар с учители в СОУ "Н.Й. Вапцаров" в село Бенковски
На 24.11. 2011г проведох семинар с учителите от СОУ "Н.Й. Вапцаров" в село Бенковски, което се намира в Източните Родопи.
Темата беше: "Превенция на отпадането от училище"

Няма коментари: