понеделник, 21 ноември 2011 г.

Есенен научно-образователен форум на тема: УЧИТЕЛЯТ: призвание, компетентност, признание

От 18 до 20 ноември Департаментът за информация и усъвършенстване на учители на Софийския университет "Климент Охридски" беше домакин на Есенния научно-образователен форум посветен на учителя.
В програмата на форума взеха участие преподаватели от различни български университети и колежи, които подготвят учители, директори на училища, учители, представители на неправителствени образователни организации и на Българската стопанска камара. Активно участие в работата взе председателят на Синдиката на българските учители г-жа Янка Такева.
Вниманието беше насочено към проблемите на българските учители, но имаше и поглед навън към работата на учителите в Испания и Япония.
В първият ден се чу "Гласът" на издателствата-партньори, които бяха подготвили свои щандове.
Проведе се кръгла маса на тема: "Диалог на поколенията" с ученици от СОУ "Гео Милев" от град Варна.
Научните доклади бяха представени през втория ден в рамките на два панела:
1. Учителят - от призванието до признанието;
2. Професионалната компетентност на учителя - реализация и проекции.
На третия ден се проведе Pro Bono демонстрация на майсторския педагогически клас на проф. д-р Марияна Стефанова и Ателие "Дрескод на учителя".
Всички доклади са публикуване в едноименен сборник и на електронен носител.

Моят доклад на тема:Подготовката на учителите в България за работа в мултикултурна среда - минало, настояще и нови предизвикателства е публикуван на стр. 363-373

Няма коментари: