понеделник, 9 юли 2012 г.

Втори ден в първия лагер "Заедно напред" - Равда 2012

 Основната тема на втория ден е: Кои сме ние?
Първите отговори даде д-р Йосиф Нунев, който представи историята на ромския етнос, ромските групи по света и у нас, традициите, социалната организация и  празниците на ромите.
 Последва отговорът на участниците, който те дадоха чрез мозъчна атака и визуализираха в постери.
 Всяко група изготви колаж на тема: "Ние ромите сме".
 За колажа всяка група първо формулира концепция и след това и придаде оригинална визия.

 Работата беше интересна, но и трудна...
 Резултатите от общите усилия показаха автостереотипи
 Положителни самооценки, ни и позитивна самокритика.
 За диагностика на уменията за работа в екип участниците се включиха в различни задачи като тази да нарисуват къща заедно без да говорят.

Няма коментари: