неделя, 8 юли 2012 г.

Първи ден в първия лагер "Заедно напред"

 Участниците от регион Пазарджик пристигнаха и се запознаха с целите и задачите на лагера.
 В малки групи обсъдиха име, герб и девиз.
 Формулираха основни правила след групово обсъждане.
 Споделиха своите очаквания...
 Започнаха да се опознават...
 Представиха се като личности и група...
 Предложиха своите правила
 Избраха си говорители ....
 и хубави имена на групите
Основната тема на дена беше свързана с идентификацията. Младите хора трябваше да си отговорят на въпросите: Кой съм аз? и Кои са моите приятели и близки?

Няма коментари: